- Úvodní stránka - Koncept CSR award - Porota - Soutěžící - ČSOB - Deloitte - LMC - Plzeňský prazdroj - T-Mobile - StavebninyX.cz - Kontakty - Partneři - Časté dotazy >

Odpovědnost společnosti Deloitte


Společenská odpovědnost společnosti Deloitte byla vždy na velmi vysoké úrovni. Obecně známé jsou široké možnosti různých praxí pro studenty vysokých škol apod. Společenská odpovědnost je pak jasným parametrem pro podnikání firmy Deloitte a ne jen suchou frází.

Své dary a podporu již společnost Deloitte poskytla celé řadě charitativních organizací nejen v ČR, ale i v dalších zemích. Stejně tak podpořila řadu veřejných organizací. V posledních letech se však společnost Deloitte profiluje především na dva hlavní projekty. Tím prvním je podpora mladých handicapovaných studentů. Podpora těchto studentů probíhá především na stážích na zahraničních univerzitách.

Druhý projekt společnosti Deloitte je pak zaměřen přesně na opačný pól věkové osy, tedy na seniory, kteří naši pomoc a pozornost potřebují možná nejvíce. Bezpochyby záslužnou činností společnosti Deloitte je současně též vysoká míra zapojení zaměstnanců do projektů charitativních spolků a organizací. Vždy minimálně jednou v každém roce se pracovníci zapojí do vybraného projektu. V minulosti tak podpořili darování krve, pomoc na zahradě či práci po boku úklidových pracovníků. Vždy se jednalo o vybraný charitativní projekt a cílem bylo podpořit některou neziskovou organizaci.

Protože kanceláře Deloitte najdete po celém světě, není pochyb, že i tyto budovy plné tvrdě pracujících zaměstnanců vytvoří tuny odpadu každý rok. A právě ve věci environmentálního prostředí přijala společnost Deloitte řadu opatření, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí, ve kterém žijeme.