- Úvodní stránka - Koncept CSR award - Porota - Soutěžící - ČSOB - Deloitte - LMC - Plzeňský prazdroj - T-Mobile - StavebninyX.cz - Kontakty - Partneři - Časté dotazy >

LMC a jeho dopad na český pracovní trh


Společnost LMC – když internetová firma podniká odpovědně Každý ve společnosti LMC, tedy od managementu až po posledního zaměstnance, ctí základní zásady aktivit společenské odpovědnosti LMC. Od samotného počátku klade společnost LMC velký důraz na všechny zákony, tedy legislativní normy. Navíc se aktivně zajímá o své dopady ekologické, etické a též nepsané normy, tedy otázky morální.

Rozvoj každého článku společnosti

Snad každý zaměstnanec společnosti LMC může potvrdit obrovský důraz, který je kladen na rozvoj všech zaměstnanců a každého článku společnosti. Díky tomuto pravidlu tak dochází ke konstantnímu rozvoji firmy, webů i komunity.

Když tvoříte část trhu práce

Trh práce se stal pro společnost LMC obživou prostřednictvím jejího webu jobs.cz. Do určité míry má tato společnost na celý trh práce poměrně velký mediální dopad. Díky vlastnímu uvědomění si tohoto dopadu tak společnost již před pár lety spustila pravidelnou edukaci celého pracovního trhu. Společnost LMC prostřednictvím svých webů informuje zaměstnance o jejich právech a stejně tak zaměstnavatele o jejich povinnostech a příležitostech.

Dlouhodobé působení dává vždy smysl

Již před lety si tak společnost LMC vytyčila hned několik zásad pro odpovědný přístup k podnikání. Tyto zásady si navíc neustále ověřuje, kontroluje a rozvíjí dál. Mezi základní zásady pak patří odpovědnost v edukaci trhu nebo odpovědnost pro nakládání s lidskými zdroji. Ve společnosti nejsou cizí slova jako podpora flexibilních pracovních úvazků nebo práce na dálku.

Když každý má šanci

Neméně důležitým faktorem jsou rovné příležitosti všem a transparentnost podmínek. Všichni bez ohledu na své zdravotní dispozice mají rovnou příležitost k zaměstnání ve společnosti LMC. Pro vybrané neziskové organizace pak společnost pravidelně zajišťuje pomoc a případné dary.

Spokojenost zaměstnanců LMC

Spokojenost zaměstnanců však nekončí jen u kvalitního kávovaru. Proto všichni zaměstnanci mají šanci zapojit se do vlastních aktivit, což pomáhá i rozvoji společnosti LMC. Všechny tyto zásady jsou pak stvrzené, jak se říká „černé na bílém“ v etických kodexech, především pak v etickém kodexu zaměstnance.